Skip to content

Pilvipalvelujen tuotteistaminen – osa 1

Posted in Pilvisovellusten tuotanto

Pilvipalvelujen tuotanto -verkkokoulutuksessa käsiteltiin tällä kertaa palvelujen tuotteistamista. Kouluttajana oli Yrjö Koskinen WellProfit Oy:stä. Alla muutama kohta aiheesta.


Pilvipalvelujen Tuotteistaminen

Asiakas on aina tärkein

 • Mitä lisäarvoa palvelumme tuottaa asiakkaalle? Asiakaslupaus?
 • Asiakas mahdollisimman aikaisin mukaan!
 • Kuinka asiakkaat ohjataan palveluun?
 • Kuinka asiakkaat osallistetaan?
 • Kuinka asiakkaat sitoutetaan?

Asiakkaan monta roolia

 • Uusien asiakkaiden hankkija, puolestapuhuja
 • Paras tuotekehittäjä
 • Laadun varmistaja ja arvioija
 • Visioija
 • Yhteistyökumppani
 • Palkan maksaja

Palvelupaketti

 • Ydinpalvelu – mitä asiakas ensisijaisesti ostaa/tarvitsee
 • Lisäpalvelut – täydentää ydinpalvelua ja on myös usein ydinpalvelun välttämätön osa
 • Tukipalvelut – erotutaan kilpailijoista, esim.
  • ylivoimainen asiakaspalvelu
  • Asiakas tekee ostopäätöksen usein tukipalvelujen perusteella

Tuotteistaminen

 • Hyvä tuotteistaminen
  • Tehokkaammin myytävissä ja markkinoitavissa
  • Ominaisuuksiltaan kilpailijoihin nähden ylivoimainen
  • Tee tuotteesta vertailukelvoton!
  • Helpommin monistettavissa
  • Helpommin hinnoiteltavissa
  • Helpompi ostaa
 • Tuotteistaminen selkeyttää
  • Mihin tilaaja tuotetta/palvelua tarvitsee?
  • Mitä tuote/palvelu sisältää?
  • Mitä laatukriteerejä tuote/palvelu sisältää?
  • Mitä tuote/palvelu maksaa?
  • Mitkä ovat maksuperusteet?
  • Mikä on tuotteen/palvelun valmistumis- ja toimitusaika?
 • Tavoitteena on katteiden nostaminen, tuotantokustannusten säästäminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen

Askeleet menestykseen

 1. Asiakas – kenelle tehdään – laskun maksaja
 2. Tavoite – miksi tehdään – lisäarvo asiakkaalle
 3. Tieto – mitä tehdään – kuinka lisäarvo tuotetaan asiakkaalle
 4. Keinot – miten tehdään – tekninen ratkaisu – muista skaalautuvuus
 5. Palaa kohtaan 1. Kerää palautetta. Pidä tuotekehityssyklit lyhyinä- Pidä asiakkaasta huolta.

Lisätietoja

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat