Skip to content

Pilvipalvelujen tuotteistaminen – osa 2

Posted in Pilvisovellusten tuotanto

Pilvipalvelujen tuotanto -verkkokoulutus, hyria.fi, luento #5: Palvelujen Tuotteistaminen. Tuotteistamis-guru Jyrki Koskinen WellProfit Oy:stä jatkoi luennointia palvelujen tuotteistamisesta.


 

Pilvipalvelujen Tuotteistaminen

Hyvä tuotteistaminen tekee palvelusta helpommin ostettavan ja tehokkaammin myytävän. Palvelu on myös helpommin monistettavissa ja hinnoiteltavissa.

Tuotteistamisen tarkoituksen on katteiden nostaminen, tuotantokustannusten säästäminen ja asikastyytyväisyyden parantaminen.

Tuotteistettu palvelutuote

 • Ratkaisee asiakkaan ongelman tai avaa asiakkaalle uusia mahdollisuuksia
 • Jämerä asiakaslupaus
 • Takuu
 • Konkreettinen sisältö
 • Helppo hinta -> palveluun tulon helppous, palvelussa olon helppous
 • Tarttuva nimi
 • Vertailukelvoton
 • Toistettavissa tasalaatuisena

Seitsemän askelta menestykseen

Luennolla puhuttiin tuotteistamisen seitsemästä askeleesta. Hieman harhaanjohtavaa mielestäni. Osa askelista otetaan rinnakkain ja välillä palataan taaksepäin. Kyseessä ei siis ole mikään waterfall-projektivaihestus vaan alla listataan asiat, jotka pitää hoitaa. Koko tuotteistusprosessi pitää hoitaa agilemaisesti, eli tärkeimmät, kriittisimmät ja riskialtteimmat asiat pitää hoitaa ensiksi: ”fail fast!”

 1. Dokumentointi
 2. Lähtotilanteen kartoitus
 3. Palvelun vahvuuksien kartoitus (ydinpalvelu, lisä- ja tukipalvelut)
 4. Tuotteistussuunnittelu (asiakas mukaan!)
 5. Tuotteistusprosessi
 6. Tuotteistuksen käyttöönotto
 7. Tulosten mittaaminen

Tuotteistaminen on jatkuva prosessi. Eli kun ensimmäinen versio on julkistettu, niin seuraavaa aletaan suunnittelemaan mittaustulosten perusteella.

Pilvisovelluksen tuotteistussuunnitelma

Tässä on muutama kysymys, joihin pitäisi löytää vastaus ennen kuin pilvipalvelua alkaa toteuttamaan.

 • Ketkä ovat käyttäjiä? Miten heidät tavoitat?
 • Ketkä ovat tärkein A-ryhmä? Miten heidät tavoitat?
 • Mitkä ovat palvelusi/tuotteesi tavoitteet?
 • Miten mittaat tuotteistusprosessin onnistumisen?
 • Onko palvelusi/tuotteesi monistettavissa ja miltä osin? Huom. Ydinpalvelu, lisäpalvelut, tukipalvelut.
 • Miten olet dokumentoinnut tuotteistusprosessin?
 • Miten varmistat käyttäjä/asiakastyytyväisyyden?
 • Mitkä ovat pilvipalvelusi vahvuudet?
 • Mitä lisäarvoa palvelusi tuottaa asiakkaalle/käyttäjälle?
 • Miten pilvipalvelusi erottuu kilpailijoista?
 • Mitä sinun pilvipalvelussasi tarkoittaa asiakaslähtöisyys?
 • Mikä on palvelun asiakaslupaus?

 

Lisätietoja tuotteistamisesta:

 • Jyrki Koskinen: WellProfit Oy

Pilvisovellusten tuotanto HTML5 + REST -verkkokouutus, hyria.fi

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat