Skip to content

Kanban – kevyt ja ketterä projektin hallintamenetelmä

Posted in Kanban

Mikä on Kanban?

Kanban on kevyt projektin hallintamenetelmä, joka keskittyy toiminnallisuuden juuri-ajoissa-toimitukseen ja keskeneräisen työn määrän hallintaan. Tavoitteena on pitää yllä tasaista virtausta, niin että tehtävät etenevät eikä asioita tehdä turhaan varastoon.

Kanbanin hyödyt

Joustava

Kanban-järjestelmä perustuu olemassa oleviin prosesseihin ja rooleihin. Tekemistä ei vaiheisteta Sprintteihin, niin kuin Scrumissa. Tehtävien prioriteetteja arvioidaan viikoittain uusimpien tietojen perusteella.

Keskittyy jatkuvaan toimitukseen

Kehitystiimi toimittaa muutoksia pieni pala kerrallaan. Palojen, eli käyttäjätarinoiden prioriteettiä voidaan säätää viikoittain asiakkaan palautteen perusteella.

Vähentää turhaa työtä

Hyvin suunniteltu Kanban-järjestelmä auttaa tiimejä tunnistamaan ja vähentämään hukkaan heitettyä aikaa.

Kaikki työ, joka ei tuota arvoa asiakkaalle on turhaa työtä:

  • Työ, jota ei tarvita (ylisuuri kehitysjono)
  • Työ, joka ei täytä hyväksymiskriteereitä
  • Päällekkäinen työ
  • Hallinnolliset kustannukset, jotka eivät tuota arvoa prosessille
  • Aika, joka on tehty väärän työn tekemiseen (työn arvo / prioriteetti on arvioitu väärin)

Lisää tuottavuutta

Ihmiset keskittyvät paremmin oleelliseen, kun turha työtä ei tehdä. Tiimi parantaa jatkuvasti toimintatapojaan palautteen ja mittarien perusteella.

Kanban-järjestelmän käyttöönotto

Kuvaa olemassa olevat prosessit

Kuvaa kuinka idea jalostuu tuotantojulkaisuksi. Kuka tekee mitä ja milloin? Millä kriteereillä asia etenee prosessissa eteenpäin? Havainnollista tulos Kanban tauluun.

Keskity laatuun

Korkealla laadulla on suuri vaikutus tiimin tuottavuuteen ja suorituskykyyn. Laatua voidaan nostaa:

  • laadukkailla käyttäjätarinoilla, ja niiden katselmoinneilla
  • tiimin ja asiakkaan tiiviillä kommunikaatiolla
  • testaajilla, jotka löytävät bugit ennen kuin ne päätyvät tuotantoon
  • kehittäjien tekemillä yksikkötesteillä, jotka mahdollistavat automaattisen regressiotestauksen
  • koodikatselmoinneilla, joita pitäisi tehdä usein ja pieni pala kerrallaan
  • käyttämällä suunnittelumalleja, jotka tarjoavat tunnetun ratkaisun tunnettuun ongelmaan
  • käyttämällä kehitysympäristöjä, jotka tarjoavat työkalut koodin staattiseen ja dynaamiseen analysointiin

Rajoita keskeneräisen työn määrää

Rajoita keskeneräistä työtä (WIP) ja määrittele kriteerit milloin työ voidaan viedä prosessin seuraavaan vaiheeseen.

Kanban flow diagram.

Kuvaajasta näkyy, että keskeneräisellä työllä on suora riippuvuus läpimenoaikaan. Pidemmät läpimenoajat puolestaan yhdistetään usein huonompaan laatuun.

Vähentämällä keskeneräistä työtä, tai lyhentämällä iteraatioiden pituutta päästään laadukkaampaan lopputulokseen.

Toimita usein

Muutoksia voidaan toimittaa useammin, kun läpimenoajat ovat lyhyempiä. Usein tehdyt toimitukset parantavat luottamusta toimittajan ja asiakkaan välillä. Lisäksi laadunvarmistus on helpompaa, kun muutokset ovat pieniä ja yksinkertaisia.

Pidä tiimin suorituskyky ja asiakkaan kysyntä tasapainossa

Mikäli tiimi pystyy toimittamaan esimerkiksi 20 muutosta tuotantoon kuukauden aikana, niin enempää ei pitäisi vaatia. Tässä tapauksessa WIP siis olisi 20 (kaikki avoimet tehtävät Kanban-taulussa).

Älä kuormita tiimiä liikaa

Kehittäjät voivat käyttää vapaata aikaa vastaamaan kiireellisiin pyyntöihin ja prosessin parantamiseen.

Yksinkertaista priorisointia

Kysy liiketoiminnalta mitä he haluavat seuraavaksi tiimin tekevän, kun työjonossa on tilaa. Tarjoa heille päätöksen tueksi luotettavat läpimenoaika- ja suorituskykymetriikat.

Mittaa ja paranna

Toimiiko nykyinen kanban järjestelmä?

Kumulatiivinen virtauskuvaaja näyttää keskeneräiset työt järjestelmän jokaisessa vaiheessa. Jos kanban-järjestelmä virtaa oikein, kaavion alueiden tulee olla sileät ja niiden korkeuden oltava vakaa.

Mikä on läpimenoaika eri palveluluokille?

Kuinka nopeasti saimme kehitystehtävän tilauksesta tuotantoon? Jos se kuului vakioluokkaan (standard class)., toimitimmeko sen tavoiteajan sisällä?

Paras tapa näyttää nämä tiedot on läpimenoajan spektrianalyysi, joka kuvaa läpimenoaikojen hajonnan eri palveluluokille.

Toimitettiinko muutokset ajoissa?

Mittaa toimitusten tarkkuus kuukausitasolla. Tuloksia voidaan myös verrata edellisen vuoden tuloksiin.

Mikä on tiimin suorituskyky?

Suorituskyky ilmoitetaan tietyn ajanjakson, kuten yhden kuukauden, aikana toimitettujen muutosten lukumääränä. Suorituskyky olisi hyvä ilmoittaa trendinä ajan kuluessa. Tavoitteena on lisätä sitä jatkuvasti. Suorituskyky-metriikka on hyvin samanlainen kuin Scrumin velocity-metriikkaa. Se osoittaa, kuinka monta muutosta valmistui tietyn ajan jakson aikana.

Mikä on tiimin tuotosten laatutaso?

Kuinka paljon korjaamme tuotantovirheitä kuukaudessa?

Keskeneräisen työn (WIP) määrän määrittely

WIP voi olla aluksi vaihetta suorittavien henkilöiden lukumäärä * 1,5 pyöristettynä ylöspäin.

Specify: yksi tuoteomistaja määrittelee muutokset tiimin tuella (11.5 -> WIP 2). Viisi kehittäjää toteuttaa muutokset (51.5 -> 8). Yksi henkilö varmistaa toteutuksen laadun (1*1.5 -> 2).

Kanban board with WIP limits.

Muutaman kuukauden metriikoiden perusteella WIP luvut voidaan määritellä siten että tiimin flow on mahdollisimman tasainen. Esimerkki:

  • A: Keskimääräinen tahti / kuukausi / henkilö
    • Specify: 10
    • Implement: 2
    • Validate: 4
  • B: Hitain tahti (pienin luku vaiheessa A)
    • Implement: 2
  • C: Henkilöiden lukumäärä kohdassa B
    • Implement: 5
  • D: Vaiheen B suorituskyky (B*C)
    • Implement: 10
  • E: Tarvittavien ihmisten lukumäärä vastaamaan kohdan B suorituskykyä (D/A)
    • Specify: 1
    • Implement: 5
    • Validate: 3
  • F: WIP rajat (E* 1.5 pyöristettynä ylöspäin)
    • Specify: 2
    • Implement: 8
    • Validate: 5

Lisää luettavaa

Katso tämä

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat